Prijava na novice

E-novice pošiljamo vsak mesec. Če želiš prejemati obvestila o tem, kje in kdaj nastopamo in kaj pripravljamo, nam pošlji svoj e-poštni naslov.

OD TUKAJ NEDAJ BOG KEJ SPREMINJAT 🙂

Kontakt

 

VIA NEGATIVA

Društvo za sodobne scenske umetnosti
[email protected]

umetniški vodja
Bojan Jablanovec
[email protected]
telefon: +386 41 389 284

producentka
Špela Trošt
[email protected]
telefon: +386 51 360 735

odnosi z javnostjo
Sara Horžen
[email protected]
telefon: +386 41 590 872

Naslov
Via Negativa
Na Peči 12
1000 Ljubljana
Slovenija


Matična številka: 1677314
Davčna številka: SI71858253
TRR: 05100-8010573865
Banka: Abanka d.d., Ljubljana

Kako
VN Lab poteka

POSTOPEK

KAM ME VODI

Delo poteka po metodi samouprizarjanja, ki smo jo razvili na osnovi 10-letne ustvarjalne prakse Vie Negative in izkušenj pri vodenju številnih delavnic doma in v tujini.

Najprej se dogovorimo glede delovne teme in v grobem definiramo, za kaj pri tej temi sploh gre. Vsak performer sam pri sebi premisli, kaj ga pri tem še posebej zanima in vznemirja ter znotraj dogovorjenega vsebinskega okvira začne iskati neko svoje (p)osebno mesto. Vsak dela na svoji ideji. O zamislih vnaprej ne diskutiramo. Potem sledijo naslednji koraki:

Pokaži

Ko si performer zamisli svojo scensko situacijo, problem, akcijo, zgodbo, prizor… jo izvede pred svojimi sodelavci. Pri izvedbi svoje zamisli je povsem samostojen in svoboden: lahko uporablja vsa izrazna ples, govor, glasba, igra, fizična akcija, video… Lahko jih tudi poljubno kombinira. Ni omejitev.

Poslušaj

Po izvedenem nastopu vsi sodelavci komentiramo videno: kaj smo razumeli in česar nismo razumeli, kakšna čustva in asociacije je sprožil nastop, kaj nam je bilo všeč (in zakaj) in kaj ne (in zakaj ne), kaj smo pričakovali in kaj nas je presenetilo itd. Naloga izvajalca je, da posluša in da se vzdrži pojasnjevanja ali zagovarjanja tega, kar je pokazal. Smisel tega je, da izvajalec ugotovi razliko med tem, kar je hotel pokazati in kar smo videli – in da sam pri sebi naredi zaključke glede tega, kaj in zakaj na sceni nekaj deluje ali zakaj ne. Glede tega, katere pripombe-ideje-preloge bo/ne bo upošteval, se odloča sam.

Korigiraj

Na podlagi svojih zaključkov izvajalec pripravi naslednji nastop – dodela staro idejo ali pa se loti česa povsem novega – in svojo zamisel ponovno uprizori pred svojimi sodelavci, ki videno ponovno komentirajo, izrazijo asociacije in podajo sugestije. Ta preprosti princip (prezentacija – feedback – korekcija) ponavljamo dokler nas (tvojo trenutno publiko) tvoj nastop ne prepriča s svojo vsebino/izvedbo in dokler zate (ustvarjalca) učinek tvojega nastopa ni skladen s tvojo idejo/izjavo.

Osnovni namen VN Lab-a je, da sproži tvoj kreativni potencial. VN Lab je v prvi vrsti miselni proces, v katerem se začneš zavedati svojih kreativnih omejitev in potencialov.

V Lab-u ne poučujemo igralskih tehnik in veščin. Uporabljati moraš lastno domišljijo, intuicijo, prezenco, energijo… in poglabljati lastno znanje, izkušnje in veščine. Na osnovi tega lahko razviješ lastno ustvarjalno metodologijo in izostriš svoje razmerje do sodobne scenske umetnosti.

Vse, kar počnemo, počnemo zaradi želje po uprizarjanju.

Delo v Lab-u te vodi k bodoči predstavi. Obstaja več možnosti za nadaljevanje in realizacijo dela, s katerim se ukvarjaš obetaven material in razviti zanimivo uprizoritveno strategijo:

  • lahko, da te povabimo k sodelovanju pri naslednjem projektu Vie Negative,
  • mogoče se ti bo ponudila možnost, da v produkciji Vie Negative realiziraš svoj lasten projekt,
  • material, ustvarjen v Lab-u, lahko izkoristiš kot izhodišče za katerega od lastnih projektov v prihodnosti…